ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾತಿನ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಛಲೋ. ಮೊಬೈಲಿನ ಮಾತಿನ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಖರಾಬು. ಯಾಕ್ ಗೊತ್ತಾ?

ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೈನಿನ ಡೇಟಾ ರೇಟ್ – 64Kbps
ಮೊಬೈಲ್ ಡೇಟಾ ರೇಟ್ – 8Kbps. (there is variation)
ಅಂದರೆ, ಎಂಟು ಪಟ್ಟು compression ಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.

Advertisements

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಬ್ಲಾಗಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕರಾಗಿ ಹೊಸ ಬರಹ ಬಂದಾಗ ಈಮೇಲ್‍ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ.

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s