ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಯಾವ ಸಂದೇಶ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಮೈ ಕೈ ಮುಟ್ಟುವುದು ಸರಿ ಎಂತಲೋ..?

ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಮಲಾಲಾ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಲೇಖವನವನ್ನೇ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಗೂಂಡಾಗಿರಿಗಳನ್ನ, ಹೊಡೆದು “ಬುದ್ಧಿವಾದ” ಹೇಳೋದನ್ನ ಸಮರ್ಥಿಸಿದ್ದಾರೆಯೇ?

ಅವರ ಲೇಖನದ ಸಾಲುಗಳಿವು.

 

“ನಾವು ಕೈಮುಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು, ಮೈಮುಟ್ಟಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ತಾಲಿಬಾನ್ ಎಂದು ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳು ಕರೆದುಬಿಡುತ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಂಥವರು ಬಿಬಿಸಿ ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಿರುವ ತಾಲಿಬಾನಿನ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಬೇಕು. ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿ ಸತ್ತೇ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ”

ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಯಾವ ಸಂದೇಶ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಮೈ ಕೈ ಮುಟ್ಟುವುದು ಸರಿ ಎಂತಲೋ..?
http://kannadavesatya.wordpress.com/2012/11/15/chakravarthi-sulibele/