ಅಣ್ಣಾ ಬಾಂಡ್: ಅನುಲೋಮ ವಿಲೋಮ ಅನುವಾದೀಯ ದೋಷ..!

Anna Bond - Kannada film

Anna bond

Anna Bond ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀರಿ? : ಅಣ್ಣಾ ಬಾಂಡ್.

ನಮ್ ಹುಬ್ಳೀ ಭಾಷ್ಯಾಗ Anna Bond? : ಅಣ್ಣಾ ಬಾಂಡ
“ಆಣ್ಣಾ ಬಾಂಡ” ನ ಇಂಗ್ಳೀಷ್ ನಾಗ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀರಿ? : ANNA BONDA
ANNA BONDA ನ ಕನ್ನಡದಾಗ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀರಿ? : ಅಣ್ಣಾ ಬೋಂಡ 🙂

This is called ಅನುಲೋಮ ವಿಲೋಮ ಅನುವಾದೀಯ ದೋಷ 😉

ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಬೋಂಡಾ ಕುರಿತ ಅವರ ವ್ಯಂಗ್ಯ ಚಿತ್ರವೊಂದು ಇಲ್ಲಿದೆ.
ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಸತೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯರವರಿಂದ

ANNA BONDA

ANNA BONDA – Cartoon by Satish Acharya

1 thought on “ಅಣ್ಣಾ ಬಾಂಡ್: ಅನುಲೋಮ ವಿಲೋಮ ಅನುವಾದೀಯ ದೋಷ..!

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಬ್ಲಾಗಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕರಾಗಿ ಹೊಸ ಬರಹ ಬಂದಾಗ ಈಮೇಲ್‍ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ.

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s